Menighetsmøte og årsmøte i Solum.
Menighetsmøte og årsmøte i Solum.

Soknegrenser og sammenslåing av sokn.

Søndag 5. mars er det menighetsmøte etter gudstjenesten kl. 11.00. Det som er tema her er å forandre på soknegrenser og å slå sammen Solum sokn med Kilebygda sokn og Melum sokn. Det er flere alternativ å velge mellom. Alternativ 1: Ingen fornadring. 2: Solum og Kilebygda slås sammen, mens Melum fortsatt er eget sokn. 3: Solum, Melum og Kilebygda slås sammen. 4: Deler av Solum og Gimsøy legges til Skien og Solum, Kilebygda og Melum slås sammen med Nenset. For å være stemmeberettiget må en være medlem av Den norske kirke, være 15 år og ha offisiell adresse i soknet. Husk å ta med legitimasjon. Det er ikke anledning til å forhåndsstemme ved dette valget.

Årsmøtet følger etter menighetsmøtet og tar opp vanlige årsmøtesaker.23. mai 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Solumkirkene Powered by Agrando