Allehelgenssøndag 3.11.
 


Allehelgenssøndag 3.11.
Allehelgenssøndag 3.11.

Melum kirke kl. 11.00, Kilebygda kirke kl. 16.00 og Solum kirke kl. 18.00.

Det blir gudstjenester i de tre kirkene våre på allehelgenssøndag. Nytt i år, og i fremtiden, er at vi ikke kan sende ut invitasjon til pårørende av dem som er gått bort det siste året. Dette er på grunn av den nye personvernloven. Vi ønsker at dere kommer til gudstjeneste, og dere kan selv skrive opp navnet til den avdøde ved ankomst til kirka. Da blir navnet lest opp i gudstjenesten.5. juni 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Solumkirkene Powered by Agrando