26.01.2020: Luk 18,35-43

35 Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. ...


Kilde: www.bibel.no