17.10.2018: 2 Mos 23,1-9

1 Du skal ikke sette ut falske rykter. Gi ikke håndslag til den som er skyldig, så du blir et urettferdig vitne!
   
...


Kilde: www.bibel.no